กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประกาศ ทุกท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ใหม่ได้ที่ http://personnel.rmu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด

ตำแหน่งทางวิชาการ

ข่าวสวัสดิการ

ทั้งหมด

ข่าวสมัครงาน

ปฏิทินกิจกรรมกองบริหารงานบุคคล

วีดีโอ

วิเคราะห์กรอบอัตรา ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ มรภ มหาสารคาม 23มิย 59 โดย อ.เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์
การวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น มรภ สารคาม 24 มิย 59 โดย อ.เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์


ผู้อำนวยการ

นางลำดวน ดวงคมทา
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

ระบบสารสนเทศ

คณะกรรมการ

จุลสารกองบริหารงานบุคคล

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องTOP