ข่าวประชาสัมพันธ์สวัสดิการ

วันที่ประกาศรายการข่าวผุ้ลงประกาศเปิดอ่าน
22 ก.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์แนะนำช่องทางการลงทะเบียนรับ e-Statement กบข เฉลิมพล เขตขันธ์131
4 ก.ย. 2560 ลำดับการขึ้นบัญชีของบุคลากรที่ขอที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ข้อมูล ณ 19 พ.ค.2560 เฉลิมพล เขตขันธ์339
26 ก.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์นโยบายแผนการลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ(กสจ.) สำหรับพนักงานฯ เฉลิมพล เขตขันธ์200
27 พ.ค. 2560 ลำดับการขึ้นบัญชีของบุคลากรที่ขอที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ข้อมูล ณ 22 พ.ค. 2560 เฉลิมพล เขตขันธ์389
8 ก.พ. 2560 สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ปี 2558 เฉลิมพล เขตขันธ์172
8 ก.พ. 2560 แผ่นพับกองทุนเงินทดแทน เฉลิมพล เขตขันธ์147
8 ก.พ. 2560 แผ่นพับกองทุนประกันสังคม เฉลิมพล เขตขันธ์81
8 ก.พ. 2560 คู่มือผู้ประกันตนประกันสังคม เฉลิมพล เขตขันธ์78
27 พ.ค. 2559 ลำดับการขึ้นบัญชีของบุคลากรที่ขอที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เฉลิมพล เขตขันธ์443
20 เม.ย. 2559 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมสามัญประจำปีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ.) สำหรับพนักงาน ประจำปี 2559 เฉลิมพล เขตขันธ์305
18 เม.ย. 2559 ขอเชิญสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (กสจ.) สำหรับพนักงาน เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2559 เฉลิมพล เขตขันธ์206
15 เม.ย. 2559 แจ้งการโอนย้ายนายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เฉลิมพล เขตขันธ์160
7 เม.ย. 2559 ลำดับการขึ้นบัญชีของบุคลากรที่ขอบ้านพักมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เฉลิมพล เขตขันธ์261