ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ประกาศรายการข่าวผุ้ลงประกาศเปิดอ่าน
17 เม.ย. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่สาม เฉลิมพล เขตขันธ์4
11 เม.ย. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่สอง เฉลิมพล เขตขันธ์3
10 เม.ย. 2561 กองบริหารงานบุคคลจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เฉลิมพล เขตขันธ์6
3 เม.ย. 2561 บุคลากรกองบริหารงานบุคคล ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันที่ 31 มีนาคม 2561 และงานวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดมหาสารคาม เฉลิมพล เขตขันธ์7
26 มี.ค. 2561 การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกองบริหารงานบุคคล ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เฉลิมพล เขตขันธ์26
26 มี.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 3/2561 เฉลิมพล เขตขันธ์52
12 มี.ค. 2561 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง เฉลิมพล เขตขันธ์111
12 มี.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา เฉลิมพล เขตขันธ์100
12 มี.ค. 2561 การประชุมผู้บริหารและบุคลากรสังกัดกองบริหารงานบุคคล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เฉลิมพล เขตขันธ์76
9 มี.ค. 2561 การประชุมชี้แจงผู้บริหารหน่วยงาน(คณะ/สำนัก) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เฉลิมพล เขตขันธ์64
9 มี.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2561 เฉลิมพล เขตขันธ์72
9 มี.ค. 2561 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานบุคลากรสายสนับสนุน เฉลิมพล เขตขันธ์64
26 ม.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2561 เฉลิมพล เขตขันธ์111
17 ม.ค. 2561 การประชุมคณะกรรมการจัดทำ(ร่าง)หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 4 เฉลิมพล เขตขันธ์144
18 ธ.ค. 2560 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ สันทนาการ และจัดหาของขวัญ กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เฉลิมพล เขตขันธ์105
18 ธ.ค. 2560 กองบริหารงานบุคคจัดประชุมเจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการผู้รับผิตชอบกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เฉลิมพล เขตขันธ์80
18 ธ.ค. 2560 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2560 เฉลิมพล เขตขันธ์88
18 ธ.ค. 2560 กองบริหารงานบุคคลจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการคำนวณภาระงานสายสนับสนุน พ.ศ. 2560 เฉลิมพล เขตขันธ์84
18 ธ.ค. 2560 กองบริหารงานบุคคล จัดประชุมพิจารณาประเมินค่างาน เพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งสายสนับสนุน เฉลิมพล เขตขันธ์73
18 ธ.ค. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดประชุมบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560 เฉลิมพล เขตขันธ์72