กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 8/2560


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 3/10/2560 15:37 | เปิดอ่าน 1542

หาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจ้างด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ตำแหน่ง อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 2 อัตรา
 
การรับสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่  9 - 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560  เวลา  08.30 – 12.00 น. และ 13.00 -  16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
2. สมัครทางไปรษณีย์  ตั้งแต่วันที่   9 - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560  เวลา

 รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศ

ดาวน์โหลดใบสมัคร


เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1
TOP