กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สถิติบุคลากรมหาวิทยลัยราชภัฏมหาสารคาม

เอกสารเผยแพร่

รายการเอกสารวันที่ประกาศ
สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนพฤษภาคม 2561.pdf 30 พ.ค. 2561
สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนเมษายน 2561.pdf 1 พ.ค. 2561
สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนมีนาคม 2561.pdf 2 เม.ย. 2561
สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนกุมภาพันธ์ 2561.pdf 1 มี.ค. 2561
สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนมกราคม 2561.pdf 2 ก.พ. 2561
สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนธันวาคม 2560.pdf 8 ม.ค. 2561
สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนพฤศจิกายน 2560.pdf 7 ธ.ค. 2560
สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนตุลาคม 2560.pdf 2 พ.ย. 2560
สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนกันยายน 2560.pdf 1 ต.ค. 2560
สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนสิงหาคม 2560.pdf 5 ก.ย. 2560
สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนกรกฎาคม 2560.pdf 1 ส.ค. 2560
สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนมิถุนายน 2560.pdf 4 ก.ค. 2560
สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนพฤษภาคม 2560.pdf 5 มิ.ย. 2560
สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนเมษายน 2560.pdf 2 พ.ค. 2560
สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนมีนาคม 2560.pdf 4 เม.ย. 2560
สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนกุมภาพันธ์ 2560.pdf 3 มี.ค. 2560
สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนมกราคม 2560.pdf 2 ก.พ. 2560
สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนธันวาคม 2559.pdf 9 ม.ค. 2560
สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนพฤศจิกายน 2559.pdf 5 ธ.ค. 2559
สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนตุลาคม 2559.pdf 2 พ.ย. 2559
สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนกันยายน 2559.pdf 3 ต.ค. 2559
สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนสิงหาคม 2559.pdf 2 ก.ย. 2559
สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนกรกฎาคม 2559.pdf 2 ส.ค. 2559
สรุปจำนวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนมิถุนายน 2559.pdf 13 ก.ค. 2559

เอกสาร โครงการTOP