กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สมรรถนะประจำกลุ่มงาน และสมรรถนะผู้บริหาร

เอกสารเผยแพร่

รายการเอกสารวันที่ประกาศ
สมรรถนะประจำกลุ่มงาน.pdf 7 พ.ย. 2559
สมรรถนะผู้บริหาร.pdf 7 พ.ย. 2559

เอกสาร โครงการTOP