กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สถิติตำแหน่งบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เอกสารเผยแพร่

รายการเอกสารวันที่ประกาศ
สรุปตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนพฤษภาคม 2560.pdf 22 ส.ค. 2560
สรุปตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนเมษายน 2560.pdf 22 ส.ค. 2560
สรุปตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนมีนาคม 2560.pdf 22 ส.ค. 2560
สรุปตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนกุมภาพันธ์ 2560.pdf 22 ส.ค. 2560
สรุปตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนมกราคม 2560.pdf 22 ส.ค. 2560
สรุปตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนธันวาคม 2559 .pdf 22 ส.ค. 2560
สรุปตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนพฤศจิกายน 2559.pdf 22 ส.ค. 2560
สรุปตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนตุลาคม 2559.pdf 22 ส.ค. 2560
สรุปตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนกันยายน 2559.pdf 22 ส.ค. 2560
สรุปตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนสิงหาคม 2559.pdf 22 ส.ค. 2560
สรุปตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนกรกฎาคม 2559.pdf 2 ส.ค. 2559
สรุปตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปี พ.ศ.255-2559.pdf 13 ก.ค. 2559
สรุปตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เดือนมิถุนายน 2559.pdf 13 ก.ค. 2559

เอกสาร โครงการTOP