กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ลำดับการขึ้นบัญชีของบุคลากรที่ขอบ้านพักมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 7/4/2559 21:29 | เปิดอ่าน 354


เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

TOP