กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ลำดับการขึ้นบัญชีของบุคลากรที่ขอที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ข้อมูล ณ 4 ก.ค..2561


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 4/7/2561 10:16 | เปิดอ่าน 512


เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

TOP