กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ลำดับการขึ้นบัญชีของบุคลากรที่ขอที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ข้อมูล ณ 19 พ.ค.2560


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 4/9/2560 10:04 | เปิดอ่าน 653


เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

TOP