กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ลำดับการขึ้นบัญชีของบุคลากรที่ขอที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ข้อมูล ณ 22 พ.ค. 2560


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 27/5/2560 13:01 | เปิดอ่าน 666


เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

TOP