กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ลำดับการขึ้นบัญชีของบุคลากรที่ขอที่พักอาศัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 27/5/2559 15:35 | เปิดอ่าน 514


เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

TOP