กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประชุมบุคลากรที่พักอาศัยในหอพักยูงทอง


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 13/7/2561 17:20 | เปิดอ่าน 269

นางลำดวน  ดวงคมทา ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นประธานในการประชุมบุคลากรที่พักอาศัยในหอพักยูงทอง และบุคลากรที่ได้รับจัดสรรให้พักอาศัยในหอพักบุคลากรหลังใหม่ (หลังหอพักวรุณรักษ์เดิม) เมื่อวันที่ 10 กรฎาคม 2561 ณ ห้อประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  เพื่อชี้แจงระเบียบการพักอาศัยในหอพักใหม่ และดำเนินการจับฉลากห้องพัก โดยบุคลากรที่พักในหอพักยูงทองจะต้องย้ายเข้าไปพักในหอพักใหม่ แทนพอหักยูงทองที่ชำรุดทรุดโทรมTOP