กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กองบริหารงานบุคคล ประชุมเตรียมความพร้อมพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร ในการประชุมบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2561


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 2/7/2561 16:10 | เปิดอ่าน 172

นางลำดวน ดวงคมทา ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นประธานในการประชุมบุคลากรกองบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เพื่อเตรียมความพร้อมพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร ในการประชุมบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี 2561  ที่จะขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา TOP