กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ข้าราชการ และลูกจ้างประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2561


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 6/6/2561 14:04 | เปิดอ่าน 149

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2561  ณ โรงพยาบาลมหาสารคามTOP