กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บุคลากรกองบริหารงานบุคคล ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันที่ 31 มีนาคม 2561 และงานวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดมหาสารคาม


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 3/4/2561 11:19 | เปิดอ่าน 227

นางลำดวน  ดวงคมทา ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล  พร้อมด้วยบุคลากรกองบริหารงานบุคคล เข้าร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า วันที่ 31 มีนาคม 2561  ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย ทรงปกครองบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขและพัฒนาให้ชาติไทย จนมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้าน พร้อมกันนี้ได้มีการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 โดยมีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานทุกภาคส่วน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้เป็นประธานมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำจังหวัด ประจำปี 2561 ด้วย TOP