กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ สันทนาการ และจัดหาของขวัญ กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 18/12/2560 15:26 | เปิดอ่าน 149

นางลำดวน  ดวงคมทา ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ประธานกรรมการฝ่ายพิธีการ สันทนาการ และจัดหาของขวัญ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ  เมื่อวันที่ 15  ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เพื่อปรึกษาหารือการจัดงาน วางแผนการดำเนินงานในส่วนของพิธีการ สันทนาการ และการจัดหาของขวัญ  กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 นี้TOP