กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กองบริหารงานบุคคจัดประชุมเจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการผู้รับผิตชอบกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 18/12/2560 15:17 | เปิดอ่าน 114

นางลำดวน  ดวงคมทา ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ประธานฝ่ายพิธีการ สันทนาการ และจัดหาของขวัญ และรองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่กองบริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการฝ่ายพิธีการ สันทนาการ และจัดหาของขวัญ และฝ่ายปฏิคม ในการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากรและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 นี้ TOP