กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้บริหารและบุคลากรกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 12/8/2560 17:05 | เปิดอ่าน 246

นางลำดวน  ดวงคมทา ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยบุคลากรกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุมจังหวัดมหาสารคาม  ศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเสน่ห์  นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีแสดงความกตัญญูกตเวที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลฯ ดังกล่าว TOP