กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 25/6/2561 13:15 | เปิดอ่าน 362


เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

TOP