กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม : Personnel Division of Rajabhat Maha Sarakham University

กองบริหารงานบุคคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

แบบเสนอเหตุผลการความจำเป็นของหน่วยงานในการมีตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ


ผู้ประกาศ: เฉลิมพล เขตขันธ์ | 30/6/2559 14:23 | เปิดอ่าน 187


เอกสารแนบ เอกสารแนบ 1

TOP